Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Feng, Hua

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
Ily huang tu ci hua lü de zeng jian ji qi cheng yin 139 163 0
The Magnetic properties of Serbian loess and its environmental significance 231 370 129
Susceptibility variations of multiple origins of loess from the Ily Basin (NW China) 507 586 219
Tengger Shamo bian yuan biao tu ci xue xing zhi ji qi yi yi 269 197 0
Cong sha chen bao bian hua qu shi kan quan qiu qi hou bian hua 126 251 1
Lanzhou sha chen bao yang pin ci xue xing zhi yu li du fen xi ji qi yu Sydney yang pin de dui bi 309 306 1
Quan xin shi huang tu ji lu de gu qi hou yan hua ji ci hua lu he li du can shu ling min xing tan tao 463 310 0
Lan zhou shi da qi jiang chen ci xue te zheng ji qi huan jing yi yi 277 216 4
Repository Search URL

Feng, Hua

Formatted Bibliography URL

Feng, Hua

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.