Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Škvorc, Boris

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
(Not) sharing culture(s) : narrating 'us' and the 'others' within (and around) 'our' culture 148 194 0
Systems of literature outside their matrix : framing unstable émigré and stable 'voluntary exile' models of national literature 244 193 58
Put Alije Dyeryaleya u odnosu prema Hodorlahomoru Velikom Miroslava Krleze : Ekspresionizam i nagovjestaj postmoderne u juznoslavenskom proznom pismu 116 56 1
Uslojavanje 'uvjetovanih motrišta' : uz neke probleme engleskog prijevoda Novakova romana 'Mirisi, zlato i tamjan' 139 55 0
Editorship : Croatian studies review 247 250 1
"Društveno djelovanje" i pozicioniranje autora : ironija Krleže i ironija Andrića 198 96 2
O jednoj pripovjednoj taktici Krležina "ironičnog oka" 118 57 1
Croatian community in brief 140 221 12
Reading the ironic layers of the (Re)construction : the colony and its (colonial?) Others in the construct of "Austrian Bosnia" in The Bridge on Drina River by Ivo Andrić 33 83 0
Conteporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 79 93 0
Utjecaj kolonijalnih ishodišta i postkolonijalnih okvira na čitanje (pričanje) nacije kod Andrića, Krleže i Nazora 300 532 133
Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta u prozi Dubravke Ugrešić 48 26 0
The Question of Yugoslav cultural identity : an artificial problem 166 249 28
Contemporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 210 126 2
Novak i Ferić : obnova ili urušavanje modela 54 71 0
Editorship : Croatian studies review 243 165 0
Slamnigova klapa (u raspadanju) kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke hrvatske kratke proze 136 61 0
Problemi pozicioniranja književnopovijesog subjekta : "Naracije nacije" u Miroslava Šicela i drugih suvrmenenih hrvatskih književnih povjesničara 113 42 0
Hrvatski uokviren engleskim : jezik australskih Hrvata kao prvi i drugi jezik 156 45 0
The Sources of disintegration of Croatian Australian community 78 117 0
Stereotipi, multikulturalizam, nacija, naracija 181 54 1
Konstrukcija, prenošenje i problikovanje priče(a) o nacionalnim identitetima : o Krležinom Starčeviću i Andrićevom Njegošu 84 44 0
Centar za hrvatske studije u svijetu filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 334 707 15
Politika i poetika (pa i ideologija), ili : o zavodjenju tekstom kao otporu hegemoniji zadanih silnica kanona 216 116 11
Je li usamljenost doista najbolji afrodizijak? 77 109 1
Wielokulturowość i narracja : międzykulturowe interakcje dyskursywne 178 91 1
Stereotipiziranje, multikulturalnost i moguća pripovjedna presjecišta 135 216 1
Kolonizatori i kolonizirani u Andrićevoj 'turskoj' i 'austrijskoj' Bosni : uvod i primjeri ironičnog podrivanja stabilnosti teksta 50 54 1
Okcident i Orijent : Osmanlije i islam prema krscanstvu. IIi : Andricevi franjevci u pricanju (kolonijalne) price 146 156 2
Postkolonijalno ,,stanje stvari'' : drugi kao okvir i/ili ,,strano tijelo'' u vlastitom korpusu 127 131 1
Pričanje povijesti književnosti iz perspektive interpretacije/falsifikacije perioda i pis(a)ca : interpretacija kao doprinos re/konstrukciji kanonâ 234 294 2
Australska proza kao autohtoni izraz izolirana svijeta : primjer Petera Careya 74 128 2
Egzilna i emigrantska književnost : dva modela diskontinuiteta u sustavu nacionalnog književnog korpusa u doba kulturalnih studija 126 181 1
Elektronsko obrazovanje u nastavi hrvatskoga kao drugog i stranog jezika 40 10 3
O 'piscima između' : od ive Andrića do današnjih pisaca stiješnjenih između dva (ili više) jezika i kultura 38 43 2
Andrić kao model izmještenog pisca : ili kako je otvoren prostor za ‘pozicioniranje između’ nacionalnoga korpusa i kulturalnih paradigmi 197 146 2
Tko je ubio djevojčicu sa žigicama, a (koga je ubila) Crvenkapica? ili : o (postmodernim) hrvatskim krimićima 77 45 6
Krleža i Andrić, lokalna i globalna identifikacija : fikcionalizacija faktografskog; poetika kao (i) politika 152 112 2
Suprotiv mitu : isto kao doprinos dekonstrukciji nacionalnog pri/povijesnog stereotipa 138 144 2
(Post)kolonijalno čitanje Travničke hronike Ive Andrića (u kontekstu hrvatskog kanona i njegove ideologije) 231 231 4
Klapa u raspadanju kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke proze 115 138 1
Repository Search URL

Škvorc, Boris

Formatted Bibliography URL

Škvorc, Boris

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.