Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Škvorc, Boris

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
(Not) sharing culture(s) : narrating 'us' and the 'others' within (and around) 'our' culture 176 222 0
Systems of literature outside their matrix : framing unstable émigré and stable 'voluntary exile' models of national literature 293 249 69
Put Alije Dyeryaleya u odnosu prema Hodorlahomoru Velikom Miroslava Krleze : Ekspresionizam i nagovjestaj postmoderne u juznoslavenskom proznom pismu 132 72 1
Uslojavanje 'uvjetovanih motrišta' : uz neke probleme engleskog prijevoda Novakova romana 'Mirisi, zlato i tamjan' 161 77 0
Editorship : Croatian studies review 285 266 1
"Društveno djelovanje" i pozicioniranje autora : ironija Krleže i ironija Andrića 214 112 2
O jednoj pripovjednoj taktici Krležina "ironičnog oka" 126 65 1
Croatian community in brief 177 280 34
Reading the ironic layers of the (Re)construction : the colony and its (colonial?) Others in the construct of "Austrian Bosnia" in The Bridge on Drina River by Ivo Andrić 54 104 0
Conteporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 85 99 0
Utjecaj kolonijalnih ishodišta i postkolonijalnih okvira na čitanje (pričanje) nacije kod Andrića, Krleže i Nazora 342 589 158
Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta u prozi Dubravke Ugrešić 49 27 0
The Question of Yugoslav cultural identity : an artificial problem 190 288 43
Contemporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 251 167 2
Novak i Ferić : obnova ili urušavanje modela 67 84 0
Editorship : Croatian studies review 377 298 0
Slamnigova klapa (u raspadanju) kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke hrvatske kratke proze 150 75 0
Problemi pozicioniranja književnopovijesog subjekta : "Naracije nacije" u Miroslava Šicela i drugih suvrmenenih hrvatskih književnih povjesničara 125 54 0
Hrvatski uokviren engleskim : jezik australskih Hrvata kao prvi i drugi jezik 170 59 0
The Sources of disintegration of Croatian Australian community 89 128 0
Stereotipi, multikulturalizam, nacija, naracija 194 67 1
Konstrukcija, prenošenje i problikovanje priče(a) o nacionalnim identitetima : o Krležinom Starčeviću i Andrićevom Njegošu 87 47 0
Centar za hrvatske studije u svijetu filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 402 780 42
Politika i poetika (pa i ideologija), ili : o zavodjenju tekstom kao otporu hegemoniji zadanih silnica kanona 230 130 11
Je li usamljenost doista najbolji afrodizijak? 84 116 1
Wielokulturowość i narracja : międzykulturowe interakcje dyskursywne 194 107 1
Stereotipiziranje, multikulturalnost i moguća pripovjedna presjecišta 143 224 1
(Post)kolonijalno čitanje Travničke hronike Ive Andrića (u kontekstu hrvatskog kanona i njegove ideologije) 245 244 4
Kolonizatori i kolonizirani u Andrićevoj 'turskoj' i 'austrijskoj' Bosni : uvod i primjeri ironičnog podrivanja stabilnosti teksta 52 56 1
Okcident i Orijent : Osmanlije i islam prema krscanstvu. IIi : Andricevi franjevci u pricanju (kolonijalne) price 158 168 2
Postkolonijalno ,,stanje stvari'' : drugi kao okvir i/ili ,,strano tijelo'' u vlastitom korpusu 151 155 1
Pričanje povijesti književnosti iz perspektive interpretacije/falsifikacije perioda i pis(a)ca : interpretacija kao doprinos re/konstrukciji kanonâ 262 322 2
Australska proza kao autohtoni izraz izolirana svijeta : primjer Petera Careya 82 136 2
Egzilna i emigrantska književnost : dva modela diskontinuiteta u sustavu nacionalnog književnog korpusa u doba kulturalnih studija 130 185 1
Elektronsko obrazovanje u nastavi hrvatskoga kao drugog i stranog jezika 44 14 3
O 'piscima između' : od ive Andrića do današnjih pisaca stiješnjenih između dva (ili više) jezika i kultura 42 47 2
Andrić kao model izmještenog pisca : ili kako je otvoren prostor za ‘pozicioniranje između’ nacionalnoga korpusa i kulturalnih paradigmi 250 199 2
Tko je ubio djevojčicu sa žigicama, a (koga je ubila) Crvenkapica? ili : o (postmodernim) hrvatskim krimićima 78 46 6
Krleža i Andrić, lokalna i globalna identifikacija : fikcionalizacija faktografskog; poetika kao (i) politika 168 128 2
Suprotiv mitu : isto kao doprinos dekonstrukciji nacionalnog pri/povijesnog stereotipa 147 153 2
Klapa u raspadanju kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke proze 132 155 1
Repository Search URL

Škvorc, Boris

Formatted Bibliography URL

Škvorc, Boris

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.