Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Škvorc, Boris

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
(Not) sharing culture(s) : narrating 'us' and the 'others' within (and around) 'our' culture 209 254 0
Systems of literature outside their matrix : framing unstable émigré and stable 'voluntary exile' models of national literature 444 409 88
Put Alije Dyeryaleya u odnosu prema Hodorlahomoru Velikom Miroslava Krleze : Ekspresionizam i nagovjestaj postmoderne u juznoslavenskom proznom pismu 154 94 1
Uslojavanje 'uvjetovanih motrišta' : uz neke probleme engleskog prijevoda Novakova romana 'Mirisi, zlato i tamjan' 222 138 0
Editorship : Croatian studies review 323 301 1
"Društveno djelovanje" i pozicioniranje autora : ironija Krleže i ironija Andrića 293 190 2
O jednoj pripovjednoj taktici Krležina "ironičnog oka" 189 128 1
Croatian community in brief 300 406 39
Reading the ironic layers of the (Re)construction : the colony and its (colonial?) Others in the construct of "Austrian Bosnia" in The Bridge on Drina River by Ivo Andrić 83 133 0
Conteporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 114 128 0
Utjecaj kolonijalnih ishodišta i postkolonijalnih okvira na čitanje (pričanje) nacije kod Andrića, Krleže i Nazora 456 716 175
Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta u prozi Dubravke Ugrešić 69 47 0
The Question of Yugoslav cultural identity : an artificial problem 283 405 69
Contemporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 368 284 2
Novak i Ferić : obnova ili urušavanje modela 100 117 0
Editorship : Croatian studies review 523 444 0
Slamnigova klapa (u raspadanju) kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke hrvatske kratke proze 196 121 0
Problemi pozicioniranja književnopovijesog subjekta : "Naracije nacije" u Miroslava Šicela i drugih suvrmenenih hrvatskih književnih povjesničara 188 117 0
Hrvatski uokviren engleskim : jezik australskih Hrvata kao prvi i drugi jezik 218 106 0
The Sources of disintegration of Croatian Australian community 107 146 0
Stereotipi, multikulturalizam, nacija, naracija 248 121 1
Konstrukcija, prenošenje i problikovanje priče(a) o nacionalnim identitetima : o Krležinom Starčeviću i Andrićevom Njegošu 126 76 0
Centar za hrvatske studije u svijetu filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 555 929 53
Politika i poetika (pa i ideologija), ili : o zavodjenju tekstom kao otporu hegemoniji zadanih silnica kanona 267 167 11
Je li usamljenost doista najbolji afrodizijak? 132 164 1
Wielokulturowość i narracja : międzykulturowe interakcje dyskursywne 232 145 1
Stereotipiziranje, multikulturalnost i moguća pripovjedna presjecišta 184 265 1
Australska proza kao autohtoni izraz izolirana svijeta : primjer Petera Careya 104 158 2
Egzilna i emigrantska književnost : dva modela diskontinuiteta u sustavu nacionalnog književnog korpusa u doba kulturalnih studija 156 211 1
Elektronsko obrazovanje u nastavi hrvatskoga kao drugog i stranog jezika 50 20 3
O 'piscima između' : od ive Andrića do današnjih pisaca stiješnjenih između dva (ili više) jezika i kultura 69 70 2
Andrić kao model izmještenog pisca : ili kako je otvoren prostor za ‘pozicioniranje između’ nacionalnoga korpusa i kulturalnih paradigmi 273 222 2
Tko je ubio djevojčicu sa žigicama, a (koga je ubila) Crvenkapica? ili : o (postmodernim) hrvatskim krimićima 89 57 6
Krleža i Andrić, lokalna i globalna identifikacija : fikcionalizacija faktografskog; poetika kao (i) politika 194 154 2
(Post)kolonijalno čitanje Travničke hronike Ive Andrića (u kontekstu hrvatskog kanona i njegove ideologije) 272 271 4
Kolonizatori i kolonizirani u Andrićevoj 'turskoj' i 'austrijskoj' Bosni : uvod i primjeri ironičnog podrivanja stabilnosti teksta 78 82 1
Okcident i Orijent : Osmanlije i islam prema krscanstvu. IIi : Andricevi franjevci u pricanju (kolonijalne) price 195 205 2
Postkolonijalno ,,stanje stvari'' : drugi kao okvir i/ili ,,strano tijelo'' u vlastitom korpusu 173 177 1
Pričanje povijesti književnosti iz perspektive interpretacije/falsifikacije perioda i pis(a)ca : interpretacija kao doprinos re/konstrukciji kanonâ 313 373 2
Klapa u raspadanju kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke proze 192 215 1
Suprotiv mitu : isto kao doprinos dekonstrukciji nacionalnog pri/povijesnog stereotipa 181 187 2
Repository Search URL

Škvorc, Boris

Formatted Bibliography URL

Škvorc, Boris

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.