Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Škvorc, Boris

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
(Not) sharing culture(s) : narrating 'us' and the 'others' within (and around) 'our' culture 177 223 0
Systems of literature outside their matrix : framing unstable émigré and stable 'voluntary exile' models of national literature 310 266 69
Put Alije Dyeryaleya u odnosu prema Hodorlahomoru Velikom Miroslava Krleze : Ekspresionizam i nagovjestaj postmoderne u juznoslavenskom proznom pismu 133 73 1
Uslojavanje 'uvjetovanih motrišta' : uz neke probleme engleskog prijevoda Novakova romana 'Mirisi, zlato i tamjan' 162 78 0
Editorship : Croatian studies review 285 266 1
"Društveno djelovanje" i pozicioniranje autora : ironija Krleže i ironija Andrića 224 122 2
O jednoj pripovjednoj taktici Krležina "ironičnog oka" 128 67 1
Croatian community in brief 191 294 34
Reading the ironic layers of the (Re)construction : the colony and its (colonial?) Others in the construct of "Austrian Bosnia" in The Bridge on Drina River by Ivo Andrić 55 105 0
Conteporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 87 101 0
Utjecaj kolonijalnih ishodišta i postkolonijalnih okvira na čitanje (pričanje) nacije kod Andrića, Krleže i Nazora 349 596 158
Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta u prozi Dubravke Ugrešić 49 27 0
The Question of Yugoslav cultural identity : an artificial problem 203 301 43
Contemporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 262 178 2
Novak i Ferić : obnova ili urušavanje modela 70 87 0
Editorship : Croatian studies review 385 306 0
Slamnigova klapa (u raspadanju) kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke hrvatske kratke proze 151 76 0
Problemi pozicioniranja književnopovijesog subjekta : "Naracije nacije" u Miroslava Šicela i drugih suvrmenenih hrvatskih književnih povjesničara 129 58 0
Hrvatski uokviren engleskim : jezik australskih Hrvata kao prvi i drugi jezik 175 64 0
The Sources of disintegration of Croatian Australian community 90 129 0
Stereotipi, multikulturalizam, nacija, naracija 196 69 1
Konstrukcija, prenošenje i problikovanje priče(a) o nacionalnim identitetima : o Krležinom Starčeviću i Andrićevom Njegošu 87 47 0
Centar za hrvatske studije u svijetu filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 415 793 42
Politika i poetika (pa i ideologija), ili : o zavodjenju tekstom kao otporu hegemoniji zadanih silnica kanona 232 132 11
Je li usamljenost doista najbolji afrodizijak? 87 119 1
Wielokulturowość i narracja : międzykulturowe interakcje dyskursywne 198 111 1
Stereotipiziranje, multikulturalnost i moguća pripovjedna presjecišta 146 227 1
(Post)kolonijalno čitanje Travničke hronike Ive Andrića (u kontekstu hrvatskog kanona i njegove ideologije) 245 244 4
Kolonizatori i kolonizirani u Andrićevoj 'turskoj' i 'austrijskoj' Bosni : uvod i primjeri ironičnog podrivanja stabilnosti teksta 52 56 1
Okcident i Orijent : Osmanlije i islam prema krscanstvu. IIi : Andricevi franjevci u pricanju (kolonijalne) price 160 170 2
Postkolonijalno ,,stanje stvari'' : drugi kao okvir i/ili ,,strano tijelo'' u vlastitom korpusu 152 156 1
Pričanje povijesti književnosti iz perspektive interpretacije/falsifikacije perioda i pis(a)ca : interpretacija kao doprinos re/konstrukciji kanonâ 265 325 2
Australska proza kao autohtoni izraz izolirana svijeta : primjer Petera Careya 83 137 2
Egzilna i emigrantska književnost : dva modela diskontinuiteta u sustavu nacionalnog književnog korpusa u doba kulturalnih studija 130 185 1
Elektronsko obrazovanje u nastavi hrvatskoga kao drugog i stranog jezika 44 14 3
O 'piscima između' : od ive Andrića do današnjih pisaca stiješnjenih između dva (ili više) jezika i kultura 42 47 2
Andrić kao model izmještenog pisca : ili kako je otvoren prostor za ‘pozicioniranje između’ nacionalnoga korpusa i kulturalnih paradigmi 250 199 2
Tko je ubio djevojčicu sa žigicama, a (koga je ubila) Crvenkapica? ili : o (postmodernim) hrvatskim krimićima 78 46 6
Krleža i Andrić, lokalna i globalna identifikacija : fikcionalizacija faktografskog; poetika kao (i) politika 168 128 2
Suprotiv mitu : isto kao doprinos dekonstrukciji nacionalnog pri/povijesnog stereotipa 149 155 2
Klapa u raspadanju kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke proze 136 159 1
Repository Search URL

Škvorc, Boris

Formatted Bibliography URL

Škvorc, Boris

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.