Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Škvorc, Boris

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
(Not) sharing culture(s) : narrating 'us' and the 'others' within (and around) 'our' culture 186 231 0
Systems of literature outside their matrix : framing unstable émigré and stable 'voluntary exile' models of national literature 334 293 72
Put Alije Dyeryaleya u odnosu prema Hodorlahomoru Velikom Miroslava Krleze : Ekspresionizam i nagovjestaj postmoderne u juznoslavenskom proznom pismu 140 80 1
Uslojavanje 'uvjetovanih motrišta' : uz neke probleme engleskog prijevoda Novakova romana 'Mirisi, zlato i tamjan' 179 95 0
Editorship : Croatian studies review 299 277 1
"Društveno djelovanje" i pozicioniranje autora : ironija Krleže i ironija Andrića 249 147 2
O jednoj pripovjednoj taktici Krležina "ironičnog oka" 136 75 1
Croatian community in brief 218 323 36
Reading the ironic layers of the (Re)construction : the colony and its (colonial?) Others in the construct of "Austrian Bosnia" in The Bridge on Drina River by Ivo Andrić 62 112 0
Conteporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 94 108 0
Utjecaj kolonijalnih ishodišta i postkolonijalnih okvira na čitanje (pričanje) nacije kod Andrića, Krleže i Nazora 369 620 163
Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta u prozi Dubravke Ugrešić 50 28 0
The Question of Yugoslav cultural identity : an artificial problem 224 333 54
Contemporary Croatian prose literature : from historical fiction to autobiography 291 207 2
Novak i Ferić : obnova ili urušavanje modela 80 97 0
Editorship : Croatian studies review 478 399 0
Slamnigova klapa (u raspadanju) kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke hrvatske kratke proze 164 89 0
Problemi pozicioniranja književnopovijesog subjekta : "Naracije nacije" u Miroslava Šicela i drugih suvrmenenih hrvatskih književnih povjesničara 141 70 0
Hrvatski uokviren engleskim : jezik australskih Hrvata kao prvi i drugi jezik 184 72 0
The Sources of disintegration of Croatian Australian community 94 133 0
Stereotipi, multikulturalizam, nacija, naracija 205 78 1
Konstrukcija, prenošenje i problikovanje priče(a) o nacionalnim identitetima : o Krležinom Starčeviću i Andrićevom Njegošu 90 50 0
Centar za hrvatske studije u svijetu filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 446 826 44
Politika i poetika (pa i ideologija), ili : o zavodjenju tekstom kao otporu hegemoniji zadanih silnica kanona 238 138 11
Je li usamljenost doista najbolji afrodizijak? 100 132 1
Wielokulturowość i narracja : międzykulturowe interakcje dyskursywne 208 121 1
Stereotipiziranje, multikulturalnost i moguća pripovjedna presjecišta 153 234 1
(Post)kolonijalno čitanje Travničke hronike Ive Andrića (u kontekstu hrvatskog kanona i njegove ideologije) 251 250 4
Kolonizatori i kolonizirani u Andrićevoj 'turskoj' i 'austrijskoj' Bosni : uvod i primjeri ironičnog podrivanja stabilnosti teksta 60 64 1
Okcident i Orijent : Osmanlije i islam prema krscanstvu. IIi : Andricevi franjevci u pricanju (kolonijalne) price 168 178 2
Postkolonijalno ,,stanje stvari'' : drugi kao okvir i/ili ,,strano tijelo'' u vlastitom korpusu 157 161 1
Pričanje povijesti književnosti iz perspektive interpretacije/falsifikacije perioda i pis(a)ca : interpretacija kao doprinos re/konstrukciji kanonâ 273 333 2
Australska proza kao autohtoni izraz izolirana svijeta : primjer Petera Careya 90 144 2
Egzilna i emigrantska književnost : dva modela diskontinuiteta u sustavu nacionalnog književnog korpusa u doba kulturalnih studija 135 190 1
Elektronsko obrazovanje u nastavi hrvatskoga kao drugog i stranog jezika 46 16 3
O 'piscima između' : od ive Andrića do današnjih pisaca stiješnjenih između dva (ili više) jezika i kultura 47 52 2
Andrić kao model izmještenog pisca : ili kako je otvoren prostor za ‘pozicioniranje između’ nacionalnoga korpusa i kulturalnih paradigmi 260 209 2
Tko je ubio djevojčicu sa žigicama, a (koga je ubila) Crvenkapica? ili : o (postmodernim) hrvatskim krimićima 80 48 6
Krleža i Andrić, lokalna i globalna identifikacija : fikcionalizacija faktografskog; poetika kao (i) politika 175 135 2
Suprotiv mitu : isto kao doprinos dekonstrukciji nacionalnog pri/povijesnog stereotipa 163 169 2
Klapa u raspadanju kao predlozak ekipi iz suvremene neorealisticke proze 152 175 1
Repository Search URL

Škvorc, Boris

Formatted Bibliography URL

Škvorc, Boris

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.